Działalność

Prace badawczo-rozwojowe:

 • Prowadzenie prac związanych z obróbką cieplną i cieplno-chemiczną metali i ich stopów.
 • Wykonywanie prac badawczo-rozwojowych, technologicznych, ekspertyz z zakresu obróbki cieplnej
  i cieplno-chemicznej prowadzonej w atmosferach regulowanych, próżni, środowisku jarzeniowym, w ośrodkach fluidalnych, proszkach i innych ośrodkach.

Prace technologiczne:

 • Wytwarzanie pieców do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej różnego typu oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.

Prace usługowe:

 • Wykonywanie prac usługowych w zakresie obróbki cieplnej
  i cieplno-chemicznej.
 • Prowadzenie działalności normalizacyjnej i szkoleniowej
  w zakresie działań Zakładu.