• Piec próżniowy SECO/Warwick typu 12.0vpt-4035/36hv
 • Wymrażarka Cryo-Temper
 • Generator atmosfery endotermicznej Elterma G-21-ET
 • Piece próżniowe:
  – RVFOQ-224, temp. max. 1250°C, poziom próżni do 10-4 mbar
  – RVFOQ-424, temp. max. 1250°C, poziom próżni do 10-2 mbar
 • Piece atmosferowe:
  – piec silitowy wgłębny AKS-25, temp. max. 1200°C
  – piec wgłębny PEG-950, temp. max. 950°C
  – piece wgłębne: GOAT-950, temp. max. 950°C; GOAT-1200, temp. max. 1200°C
 • Piece fluidalne:
  – pieco-wanna fluidalna FPW700-1, temp. max. 700°C
  – piece fluidalne: FP700, temp. max. 700°C; FP1000-4, temp. max. 1000°C
 • Piece do obróbek cieplno-chemicznych jarzeniowych:
  – piece do azotowania jonowego: PLASIMP 800/2000 i PLASIMP 800/1500
  – piec do obróbki cieplno-chemicznej w warunkach wyładowania jarzeniowego
  stało – i zmiennoprądowego
 • Piece do odpuszczania:
  – Wild Barfield, temp. max.700°C; Wild Barfield, temp. max. 600°C
  – GO-600, temp. max. 600°C
 • Piece laboratoryjne:
  – piec atmosferowy GOAT-1200, temp. max. 1200°C
  – piec komorowy, temp. max. 1200°C
 • Generatory atmosfery endotermicznej:
  – BIRLEC o wydajności 5,5 m3/godz.
  – BIRLEC o wydajności 7 m3/godz.
 • Pozostałe piece i wyposażenie:
  – piec przelotowy BIRLEC, temp. max. 900°C
  – piec retortowy do azotoutleniania FAR700-1, temp. max. 700°C
  – wymrażarka Cryo-Temper, zakres temp. od ‒190 do +300°C
 • Wyposażenie dodatkowe:
  – wanny hartownicze
  – urządzenie do automatycznego pomiaru amoniaku VB-100-1
  – miniaturowa sonda tlenowa ZrO2-Probe ZIROX SS27.1H-100
  – elektroniczny regulator wilgotności ERW-1
  – laboratoryjny tester chłodziw hartowniczych typu GO-01A
  – przenośny tester chłodziw hartowniczych typu OGJ-01
  – urządzenie do przeprowadzania próby hartowności metodą Jominy’ego
  – rejestrator typu BTC VR18 do monitorowania, zapisu i oceny parametrów procesów
  – regulatory przepływu
  – analizatory gazu
  – myjki hydrodynamiczne do odtłuszczania wsadów