Pracownia Technologii i Urządzeń do Obróbek Cieplno-Chemicznych Jarzeniowych

Zakres działalności

Prace badawczo-rozwojowe

 • Azotowanie jarzeniowe.
 • Ferrytyczne węgloazotowanie jarzeniowe.
 • Azotowanie i utlenianie jarzeniowe.
 • Wytwarzanie warstw kompozytowych na bazie Ti (NCO).
 • Konstrukcja urządzeń do realizacji ww. technologii.

Prace technologiczne:

 • Wytwarzanie i wdrażanie pieców do obróbki cieplnej jarzeniowej.
 • Wdrażanie ww. technologii.
 • Typowanie wyrobów i gatunków stali do obróbek cieplno-chemicznych jarzeniowych i prac usługowych.
 • Promocyjne wytwarzanie warstw na dostarczonych wyrobach w celu badań w warunkach eksploatacji przemysłowej.

Ekspertyzy i opracowania:

 • Technologia obróbek cieplno-chemicznych jarzeniowych.
 • Porady i konsultacje techniczne dotyczące ww. technologii.

Oferta

 • Usługi w zakresie wytwarzania warstw azotowych w procesie jarzeniowym.
 • Wdrażanie technologii i urządzeń do produkcji.
 • Urządzenia do obróbek cieplno-chemicznych jarzeniowych.

Kontakt

Kierownik Pracowni 
inż. Janusz Trojanowski
e-mail: lp.ud1601216821e.pmi1601216821@iksw1601216821onajo1601216821rt.zs1601216821unaj1601216821
tel.: (22) 56 02 751

Sekretariat
Anna Drobek
e-mail: lp.ud1601216821e.pmi1601216821@kebo1601216821rd1601216821
tel.: (22) 56 02 713

Print Friendly, PDF & Email