Piec próżniowy SECO/WARWICK

Uniwersalny piec próżniowy SECO/WARWICK typu 12.0vpt-4035/36hv z wysokociśnieniowym systemem chłodzenia gazowego 12 bar oraz systemem głębokiego wymrażania.

W uniwersalnym piecu próżniowym typu 12.0VPT-4035/36HV realizowane są następujące procesy obróbki cieplnej: lutowanie, odgazowanie, wyżarzanie, przesycanie, odpuszczanie i hartowanie stali stopowych. Zintegrowany system głębokiego wymrażania wraz z wentylatorem cyrkulacji umożliwia obróbkę podzerową i wielokrotne procesy odpuszczania w nieprzerwanym cyklu automatycznym.

Czytaj więcej: Piec próżniowy SECO/WARWICK

Wymrażarka CRYO-TEMPER

Na wyposażeniu Instytutu Mechaniki Precyzyjnej znajduje się przemysłowa wymrażarka Cryo-Temper firmy DMP, umożliwiająca precyzyjne sterowanie temperaturą w komorze roboczej w granicach od -185 °C do 288 °C. Wymrażarka Cryo-Temper przeznaczona jest do prowadzenia procesów wymrażania długookresowego, z możliwością wykonywania w niej także wymrażania krótkookresowego. Bezpośrednio po wymrażaniu, bez przeładowania wsadu, może być wykonane odpuszczanie w atmosferze azotu.

W wymrażarce Cryo-Temper zaprogramowany przebieg temperatury w komorze osiągany jest dzięki zastosowaniu gazowego azotu, odparowanego z ciekłego azotu zasilającego wymrażarkę (temperatura poniżej temperatury otoczenia), bądź też dzięki zastosowaniu elementów grzejnych (temperatura powyżej temperatury otoczenia). Równomierność temperatury w całej objętości komory zapewnia wymuszona wentylatorem cyrkulacja atmosfery. Wymrażarka wyposażona jest w precyzyjne regulatory i programatory, zapewniające wysoką dokładność sterowania temperaturą wewnątrz komory, umożliwiające przeprowadzenie długotrwałych lub krótkotrwałych i wielokrotnie powtarzalnych cykli zmian temperatury. Komora robocza ma wymiary 1117 x 508 x 558 mm oraz ładowność do 450 kg.

 

Generator atmosfery endotermicznej Elterma G-21-ET

Generator atmosfery endotermicznej typu G-21 ET z grzaniem elektrycznym. Urządzenie jest przeznaczone do pracy ciągłej i bezobsługowej. Generator posiada regulowaną wydajność w zakresie od 50% do 110% wydajności znamionowej, która wynosi 21 Nm³/h. Zaletę stanowi także szeroki zakres dopuszczalnych ciśnień gazu na wejściu: od 1,7 kPa do 8 kPa.

Pozostałe wyposażenie

Piece próżniowe:

 • Piec próżniowy RVFOQ-224, temperatura max. 1250°C, poziom próżni do 10-4 mbar;
 • Piec próżniowy RVFOQ-424, temperatura max. 1250°C, poziom próżni do 10-2 mbar;

 Piece atmosferowe:

 • Piec silitowy wgłębny AKS-25, temperatura max. 1200°C;
 • Piec wgłębny PEG-950, temperatura max. 950°C;
 • Piec wgłębny GOAT-950, temperatura max. 950°C;
 • Piec wgłębny GOAT-1200, temperatura max. 1200°C;

 Piece fluidalne:

 • Pieco-wanna fluidalna FPW700-1, temperatura max. 700 °C;
 • Piec fluidalny FP700, temperatura max. 700 °C;
 • Piec fluidalny FP1000-4, temperatura max. 1000 °C;

Piece do obróbek cieplno-chemicznych jarzeniowych:

 • Piec do azotowania jonowego PLASIMP 800/2000;
 • Piec do azotowania jonowego PLASIMP 800/1500;
 • Piec do obróbki cieplno-chemicznej w warunkach wyładowania jarzeniowego stało i zmienno prądowego;

 Piece do odpuszczania:

 • Piec do odpuszczania WILD BARFIELD, temperatura max.700°C;
 • Piec do odpuszczania WILD BARFIELD, temperatura max. 600°C;
 • Piec do odpuszczania GO-600, temperatura max. 600°C;

 Piece laboratoryjne:

 • Laboratoryjny piec atmosferowy GOAT-1200, temperatura max. 1200°C;
 • Piec komorowy, temperatura max. 1200°C;

 Generatory atmosfery endotermicznej:

 • Generator atmosfery endotermicznej BIRLEC o wydajności 5,5 m3/godz.;
 • Generator atmosfery endotermicznej BRILEC o wydajności 7 m3/godz.;

 

Pozostałe piece i wyposażenie:

 • Piec przelotowy BIRLEC, temperatura max. 900°C;
 • Piec retortowy do azotoutleniania FAR700-1, temperatura max. 700°C;
 • Wymrażarka CRYO-TEMPER, zakres temperatury: -190°C-+300°C;

 Wyposażenie dodatkowe:

 • Wanny hartownicze;
 • Urządzenie do automatycznego pomiaru amoniaku VB-100-1;
 • Miniaturowa sonda tlenowa ZrO2-Probe ZIROX SS27.1H-100;
 • Elektroniczny regulator wilgotności ERW-1;
 • Laboratoryjny tester chłodziw hartowniczych typu GO – 01A ;
 • Przenośny tester chłodziw hartowniczych typu OGJ – 01;
 • Urządzenie do przeprowadzania próby hartowności metodą Jominy’ego;
 • Rejestrator typu BTC VR18 do monitorowania, zapisu i oceny parametrów procesów;
 • Regulatory przepływu;
 • Analizatory gazu;
 • Myjki hydrodynamiczne do odtłuszczania wsadów

 

Urządzenia do obrobki cieplnej i cieplno chemicznej są monitorowane i sterowane przez "System kontroli i wizualizacji dla pieców atmosferowych i fluidalnych".Powyższy system umożliwia monitorowanie podstawowych parametrów procesów, sterowanie tymi procesami, aktywną kontrolę stężenia CO (tlenku węgla) w otoczeniu, informowanie o nieprawidłowościach procesów, a także rejestruje i archiwizuje wszystkie parametry związane z realizacją obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych.