Historia

Tradycje działalności Zakładu Obróbki Cieplnej w IMP sięgają początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Prowadzono wówczas prace z zakresu obróbki cieplnej w kąpielach solnych narzędzi skrawających i do obróbki plastycznej metali oraz elementów lotniczych ze stopów Al (WSK Mielec). Dla zwiększenia trwałości narzędzi, opracowano metodę chromowania dyfuzyjnego w proszkach różnych typów narzędzi i części maszyn, wdrożonej w Kuźni Ustroń i na Węgrzech (patent 52207).

W latach sześćdziesiątych podjęto szereg prac z zakresu wytwarzania i stosowania atmosfer ochronnych i dyfuzyjnych. W wyniku tych prac powstały w kraju pierwsze prototypy generatorów atmosfer oraz pieców atmosferowych, których produkcję podjęły ŁZT „Elcal”, a następnie LZT „Elterma”. Opracowano szereg aparatów do kontroli atmosfer, takich jak mierniki i regulatory punktu rosy oraz układy kontrolno zapłonowe.

W latach siedemdziesiątych podjęto szereg prac związanych z obróbką cieplną w próżni. W tym okresie opracowano szereg technologii wraz z urządzeniami, które wdrożono w przemyśle krajowym (zbrojeniowym) oraz wyeksportowano za granicę. W tym czasie opracowano także technologie i urządzenia do obróbki cieplnej fluidalnej oraz syntetyczne ośrodki chłodzące i atmosferotwórcze.

W następnych latach prace obejmowały rozwój i modernizację technologii obróbki cieplnej atmosferowej, fluidalnej i próżniowej z zastosowaniem wyładowania jarzeniowego do obróbki cieplno-chemicznej. W ostatnich latach podjęto prace z zakresu komputerowego sterowania procesami obróbki cieplno chemicznej. W ponad pól wiecznej działalności pracownicy IMP opublikowali kilka książek z zakresu obróbki cieplnej narzędzi, obróbki cieplnej atmosferowej i urządzeń oraz poradnik „Obróbka cieplna stopów żelaza”.

Obecnie kierunki prac wdrożeniowych i badawczo-rozwojowych są kontynuacją tych głównych technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stopów żelaza i metali kolorowych. Na przestrzeni ubiegłych lat za osiągnięcia w zakresie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, IMP oraz pracownicy byli wielokrotnie wyróżniani nagrodami Ministra, NOT- u, oraz na wystawach zagranicznych i krajowych. Uzyskano setki patentów oraz wzorów użytkowych, które zostały wykorzystane w przemyśle w Polsce i za granicą.