Działalność

Zakład realizuje prace badawczo-rozwojowe w zakresie:

 • nawęglania i węgloazotowania w atmosferach regulowanych;
 • hartowania stali i doboru ośrodków hartowniczych;
 • właściwości chłodziw hartowniczych;
 • doboru i stosowania atmosfer regulowanych stosowanych w obróbce cieplnej metali;
 • azotowania jarzeniowego;
 • ferrytycznego węgloazotowania jarzeniowego;
 • azotowania i utleniania jarzeniowego;
 • wytwarzania warstw kompozytowych na bazie Ti (NCO);
 • konstrukcji urządzeń do realizacji ww. technologii;
 • nowych technologii do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej metali i ich stopów ze szczególnym uwzględnieniem procesów cieplnych w środowisku próżni, wyładowaniu jarzeniowym, w złożach fluidalnych i atmosferach ochronnych;
 • urządzeń i nowych rozwiązań pieców do obróbki cieplnej, ich możliwości technologicznych;
 • stosowania monitorowania i archiwizacji procesów doświadczalnych;
 • lutowania w warunkach obniżonego ciśnienia;
 • głębokiego długookresowego wymrażania (obróbki kriogenicznej) stali.

 

Zakład prowadzi prace technologiczne w zakresie:

 • wdrażania procesów obróbki cieplno-chemicznej atmosferowej;
 • obróbki cieplnej atmosferowej narzędzi (eliminacja soli hartowniczej);
 • zagadnień hartowania stali konstrukcyjnych i narzędziowych, dobór chłodziw;
 • wytwarzania nietypowych urządzeń do obróbki cieplnej: pieców, testerów, indykatorów;
 • komputerowych systemów sterowania i wizualizacji do urządzeń przemysłowych przeznaczonych do obróbki cieplnej metali
 • wytwarzania i wdrażania pieców do obróbki cieplnej jarzeniowej;
 • typowania wyrobów i gatunków stali do obróbek cieplno-chemicznych jarzeniowych i prac usługowych;
 • lutowania beztopnikowego w próżni;
 • doboru materiału do obróbki cieplnej;
 • przygotowania powierzchni wyrobów do obróbki cieplno-chemicznej.

 

Zakład wykonuje ekspertyzy i opracowania w zakresie:

 • poprawy ekonomiki obróbki cieplnej;
 • przyczyn powstawania wad obróbki cieplnej i ich zapobieganiu;
 • problemów pomiaru i regulacji parametrów procesów obróbki cieplnej;
 • modernizacji stanowisk obróbki cieplnej metali;
 • opracowywania technologii obróbek cieplno-chemicznych jarzeniowych;
 • materiałów, technologii i urządzeń do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
 • opracowywania nietypowych technologii i urządzeń do obróbki cieplnej;
 • szkolenia kwalifikacyjnego o doszkalającego w zakresie nowoczesnych procesów technologicznych i obsługi urządzeń do obróbki cieplnej;
 • usług doradczych i konsultacyjnych w zakresie doboru technologii, materiałów, procesów i urządzeń, oceny projektów technicznych i technologicznych wydziałów obróbki cieplnej.

 

Zakład opracowuje opinie o nowoczesności i innowacyjności technologii i urządzeń oraz projekty modernizacji oddziałów obróbki cieplnej pod kątem spełnienia wymogów systemu jakości.