Urządzenie do badań nieniszczących metodą prądów wirowych WIROTEST 1000

Wirotest 1000 jest przenośnym urządzeniem pomiarowym przeznaczonym do badań w laboratorium, na liniach produkcyjnych oraz do kontroli gotowych wyrobów. Wyposażony jest w ciekłokrystaliczny ekran dotykowy w funkcją wizualizacji wyników w czasie rzeczywistym.Jest stosowany do:

 • wykrywania i oceny nieciągłości,
 • wykrywania przypaleń szlifierskich,kontroli efektów kulowania,
 • badania właściwości warstw przypowierzchniowych : nawęglanych, węgloazotowanych, azotowanych itp.,
 • oceny wielkości i kierunku naprężeń (tylko materiałów ferromagnetycznych),
 • ilościowej oceny wielkości naprężeń przy kalibracji układu znaną siłą np. przy pomocy urządzenia WNR.

Urządzenie do badań nieniszczących metodą prądów wirowych WIROTEST 301

Wirotest 301 (przenośny) jest przeznaczony do badań w laboratorium, w liniach produkcyjnych i do kontroli gotowych wyrobów. Jest stosowany do: 1) wykrywania i oceny nieciągłości; 2) wykrywania przypaleń szlifierskich; 3)kontroli efektów kulowania; 4) badania właściwości warstw przypowierzchniowych: nawęglanych, węgloazotowanych, azotowanych itp.; 5) oceny wielkości i kierunku naprężeń (tylko materiałów ferromagnetycznych). Do ilościowej oceny wielkości naprężeń koniecznym jest kalibrowanie układu znaną siłą np. przy pomocy urządzenia WNR.

 

Urządzenie do badań nieniszczących metodą prądów wirowych WIROTEST 04

Wirotest 04 jest przeznaczony do badań w laboratorium, w liniach produkcyjnych i do kontroli gotowych wyrobów. Jest stosowany do: 1) wykrywania i oceny nieciągłości; 2) wykrywania przypaleń szlifierskich; 3)kontroli efektów kulowania; 4) badania właściwości warstw przypowierzchniowych: nawęglanych, węgloazotowanych, azotowanych itp.; 5) oceny wielkości i kierunku naprężeń (tylko materiałów ferromagnetycznych). Do ilościowej oceny wielkości naprężeń koniecznym jest kalibrowanie układu znaną siłą np. przy pomocy urządzenia WNR.

 

Sondy Pomiarowe

IMP produkuje sondy każdorazowo dostosowane do potrzeb użytkownika.

Zależnie od konstrukcji: Częstotliwość nominalna 1 kHz-4 MHz. Głębokość wnikania : 0,010 mm - 5 mm Powierzchnia pomiarowa sondy: średnica od 3 mm

Typy sond

 • SONDY DOTYKOWE TYPOWE
 • SONDY DOTYKOWE SPECJALNE DO SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ, W TYM – SONDY PRZYSTOSOWANE DO BADANIA KÓŁ ZĘBATYCH
 • SONDY PRZELOTOWE
 • DO BADANIA KÓŁ ZĘBATYCH, ŚRUB i tp.
 • DO BADANIA DRUTÓW W LINIACH PRODUKCYJNYCH
 • SONDY DO POMIARU NAPRĘŻEŃ

                           

AutoWir-S1 - Automatyczne stanowisko do badań nieniszczących metodą prądów wirowych.

Stanowisko AutoWir-S1 przeznaczone jest do prowadzenia kontroli ukierunkowanej na wykrywanie wad i nieciągłości materiału, wykrywanie zmian strukturalnych, pomiar grubości warstw i powłok.W skład stanowiska wchodzi układ napędowo-pozycjonujący, moduł zasilająco-sterujący, komputer z oprogramowaniem sterującym.Układ napędowo-pozycjonujący zbudowany jest z modułów liniowych, napędzanych silnikami krokowymi. Realizuje funkcję przemieszczania sondy w dwóch kierunkach (Y,Z) oraz funkcję przesuwu (w kierunku X) lub obrotu przedmiotu badanego wokół własnej osi. Układ napędowo-pozycjonujący charakteryzuje się budową modułową, istnieje możliwość zmiany położenia poszczególnych modułów liniowych, a tym samym możliwość dopasowania przestrzeni roboczej układu pomiarowego do wymiarów i kształtu przedmiotu badanego. Stacjonarne stanowisko automatyczne AutoWir-S1, dzięki trzy-osiowemu sterowaniu oraz modułowej budowie, pozwala na kontrolę części o zróżnicowanym kształcie i wymiarach.

Stanowisko ma charakter uniwersalny może być stosowane zarówno z wirotestami 302 jak i 1000 wyposażonymi w specjalistyczne sondy pomiarowe. Możliwe jest prowadzenie automatycznej kontroli jakości blach, złączy spawanych, rur, prętów, wałków, kół zębatych itp.  

Wdrożenia

 • BONATRANS GROUP a.s. Bohumin Ceska Republika - Do oceny zmiany stanu naprężeń na powierzchni osi ( do osadzania kół ) po obróbce powierzchniowej.
 • Fabryka Wagonów GNIEWCZYNA - Do oceny zmiany stanu naprężeń na powierzchni kół : przed wciskiem, po wcisku i po eksploatacji.
 • PPH Stanisław Pałyska - Ekspertyza części tnących
 • EL JAKO Al -Legionowo - Ekspertyza łap mocujących
 • PPH Stanisław Pałyska - Ekspertyza części tnących
 • INFO GLOBAL Ostrów - Badanie przewodności materiałów
 • Perfetti van Melle - Badanie grubości powłoki teflonowej
 • Z.M.Azomet - Badanie metodą prądów wirowych dostarczonych odcinków rur
 • Fiat GM Power Train.Bielsko Biała - Zastosowanie Wirotestu 301 do kontroli struktury żeliwa
 • Huta FERRUM S.A.Katowice - Zastosowanie Wirotestu 03 do kontroli naprężeń w rurach spawanych
 • WZL Nr 4 - Opracowanie metody kontroli łopatek turbin lotniczych
 • Fantom. Poligrafia - Badanie pęknięć w maszynach drukarskich