Urządzenia do obróbek cieplno-chemicznych jarzeniowych

URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA WARSTW POWIERZCHNIOWYCH W WARUNKACH WYŁADOWANIA JARZENIOWEGO STAŁOPRĄDOWEGO I IMPULSOWEGO

Technologie wytwarzania warstw wierzchnich w warunkach wyładowania jarzeniowego są coraz szerzej stosowane w technice przemysłowej jako ekonomiczne i skuteczne metody polepszania własności użytkowych części maszyn i narzędzi.

Do realizacji tej technologii opracowano i wdrożono do eksploatacji uniwersalne urządzenie pozwalające na:

  • precyzyjne regulowanie struktur wytwarzanych warstw,
  • modyfikację składu fazowego warstw w jednym procesie poprzez zmianę składu chemicznego atmosfery reaktywnej,
  • realizację procesów w zakresie temperatur 400÷700°C.

Urządzenie zapewnia prowadzenie procesów w warunkach, w których zjawiska powierzchniowe zachodzą na granicy atmosfera aktywna - metal, a kinetyka wzrostu warstw jest określana przez programowanie podstawowych parametrów procesu, takich jak temperatura, czas, wysokość próżni, skład atmosfery oraz aktywacja powierzchni w wyniku zjawiska rozpylania katodowego we wstępnej fazie procesu.

Urządzenie jest wyposażone w układ programowania i monitorowania podstawowych parametrów procesu i kontroli składu atmosfery gazowej oraz w tranzystorowy zasilacz elektryczny, umożliwiający realizację procesów w warunkach jarzeniowego wyładowania stałoprądowego lub impulsowego. Konstrukcja komory roboczej pieca umożliwia realizację procesów w środowisku plazmy katodowej (azotowanie obrabianego wsadu na potencjale anody). W stosunku do tradycyjnych technologii azotowania jonowego, zastosowanie zasilania impulsowego umożliwia obróbkę części o bardzo skomplikowanych kształtach, w tym również powierzchni wewnętrznych.

Urządzenie wykorzystywane jest do obróbek części lotniczych do samolotów AIRBUS, części silników samochodowych, matryc i form do pracy na zimno i gorąco, narzędzi skrawających oraz narzędzi stosowanych w przemyśle szklarskim i chemicznym.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej - Zakład Obróbki Cieplnej za „Urządzenie do wytwarzania warstw powierzchniowych w warunkach wyładowania jarzeniowego stałoprądowego i impulsowego” został nagrodzony BRĄZOWYM MEDALEM na 6 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 2005, Gdańsk, 21.10.2005; oraz SREBRNYM MEDALEM na VIII Międzynarodowym Salonie Wynalazków „ARCHIMEDES 2005”, Moskwa 2005.