PIEC ELEKTRYCZNY WGŁĘBNY NISKOTEMPERATUROWY GO – 600

Piec typu GO – 600 jest przeznaczony do pracy z atmosferą naturalną (powietrze) w zakresie temperatur od 150°C do 600°C. Piec jest przeznaczony do odpuszczania i wyżarzania niskotemperaturowego stali. Może być wykorzystywany do obróbki cieplnej stopów aluminium oraz niektórych zabiegów innych stopów metali kolorowych (mosiądze, brązy). Przedmioty drobne ładowane są do pieca w specjalnych koszach. Przedmioty wydłużone lub o specjalnym kształcie ładowane są na specjalnych zawieszkach

 

 

PIEC ELEKTRYCZNY WGŁĘBNY ATMOSFEROWY GOAT – 700

Piec typu GOAT-700 jest przeznaczony do przeprowadzania obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych w temperaturze do 700°C, w atmosferze amoniaku i azotu. Maksymalna masa wsadu dla tego pieca wynosi 600 kg. Retorta pieca wykonana jest z materiałów żaroodpornych, odpornych na działanie amoniaku. Odpowiedni stosunek średnicy retorty do jej wysokości zapewnia równomierny rozkład temperatury w całej objętości pieca.

 

PIEC ELEKTRYCZNY WGŁĘBNY ATMOSFEROWY GOAT – 950

Piec typu GOAT-950 jest przeznaczony do pracy z atmosferą aktywną lub obojętną w zakresie temperatur od 150°C do 950°C. Piec przeznaczony jest do obróbek cieplno-chemicznych takich jak: nawęglanie, wegloazotowanie, azotowanie, azopasywacja itp. Może być wykorzystany do niektórych rodzajów wyżarzania w atmosferze ochronnej. Przedmioty drobne ładowane są do pieca w specjalnych koszach. Przedmioty wydłużone o specjalnym kształcie ładowane są na specjalnych zawieszkach. Atmosfera pieca zależnie od rodzaju procesu może być wytwarzana z ciekłych związków organicznych, może to być atmosfera generatorowa z gazów opałowych albo gazy techniczne takie jak amoniak lub azot.

 

PIEC ELEKTRYCZNY ATMOSFEROWY DO AUSTENITYZACJI STALI NARZĘDZIOWYCH TYPU GOAT – 1200

Piec wysokotemperaturowy atmosferowy typu GOAT – 1200 jest przeznaczony do austenityzacji stali narzędziowych, głównie szybkotnących. Zakres temperaturowy użytkowania pieca wynosi od 950°C do 1200°C. Jest stosowany w procesach hartowania przedmiotów o różnym kształcie, zarówno drobnych (ładowanych w zawieszkach lub koszach), jak i masywnych ładowanych pojedynczo. Przedmioty wydłużone należy grzać w pozycji wiszącej. Urządzeniem towarzyszącym w gnieździe pieca GOAT – 1200 powinna być wanna hartownicza olejowa oraz wanna fluidalna i stosowny piec do odpuszczania.

 

PIEC FLUIDALNY FP1000 – 4

Piec FP1000 – 4 przeznaczony jest do prowadzenia różnych rodzajów obróbek cieplnych wyrobów metalowych w temperaturach 100-1000°C, a także do przeprowadzania obróbek cieplno-chemicznych, jak: azotowanie, zwłaszcza krótkookresowe azotoutlenianie, tlenoazotowanie, utlenianie (pasywowanie) w parze wodnej, węgloazotowanie (560-650°C), azotonawęglanie (800-900°C), nawęglanie. Szybkość wolnego chłodzenia wsadu w piecu może być regulowana.