Elektroniczny regulator wilgotności ERW-1

Elektroniczny regulator wilgotności typu ERW-1 przeznaczony jest do ciągłego pomiaru i regulacji punktu rosy nieagresywnych gazów technicznych; atmosfer egzo- i endotermicznych uzyskiwanych z gazów opałowych; atmosfer uzyskiwanych z ciekłych związków organicznych.

 

Komputerowy tester chłodziw hartowniczych GO – 01A

Komputerowy tester chłodziw hartowniczych typ GO – 01A został opracowany w IMP dla potrzeb laboratoriów producentów chłodziw i hartowni zakładów produkcyjnych, posiadających wydziały obróbki cieplnej, gdzie proces hartowania wymaga specjalnego nadzoru. Jest on przeznaczony do badania chłodziw olejowych oraz polimerowych. Umożliwia zmierzenie (wg ISO-9950) następujących właściwości technologicznych chłodziw hartowniczych: czas chłodzenia próbnika do temperatury 600°C, 400°C, 200°C [s]; maksymalną szybkość chłodzenia [°C/s]; temperaturę maksymalnej szybkości chłodzenia [°C]; szybkość chłodzenia przy temperaturze 300°C [°C/s] oraz liczbę Grossmanna H [1/in]. Właściwości technologiczne badanego chłodziwa drukowane są w formie specjalnego raportu.

 

Urządzenie do przeprowadzania próby hartowności metodą Jominy’ego

Urządzenie do przeprowadzania próby hartowności metodą Jominy’ego przeznaczone jest do określania hartowności stali konstrukcyjnych. Przeprowadzona próba hartowności stali na tym urządzeniu pozwala normatywnie (wg PN-72/H-04402) określić: 1) maksymalną twardość stali po zahartowaniu; 2) charakter zmian twardości, a po odpowiednim przeliczeniu, innych właściwości mechanicznych; 3) średnicę krytyczną, a za pomocą odpowiednich nomogramów idealną średnicę krytyczną.

 

Przenośny tester chłodziw hartowniczych OGJ – 01

Przenośny tester chłodziw hartowniczych OGJ – 01 jest przeznaczony do wykonywania testów chłodziw wg normy ISO-9950 w warunkach laboratoryjnych. Taki test wykonany w laboratorium jest pomocny przy ocenie i porównaniu chłodziwa. Umożliwia poprawny wybór właściwego chłodziwa. Tester może być wykorzystany także do sprawdzenia właściwości chłodziwa w konkretnej wannie produkcyjnej na oddziale obróbki cieplnej. Wynik takiej próby służy do szacowania możliwości hartowniczych danego stanowiska produkcyjnego oraz do prognozowania twardości hartowanych części. Przenośny tester chłodziw hartowniczych typu OGJ-01 powinien stanowić wyposażenie laboratoriów fabryk posiadających większe oddziały produkcyjne obróbki cieplnej