Centrum Obróbki Cieplnej

Centrum Obróbki Cieplnej prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie:

 • nowych technologii do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej metali i ich stopów ze szczególnym uwzględnieniem procesów cieplnych w środowisku próżni, wyładowaniu jarzeniowym, w złożach fluidalnych i atmosferach ochronnych;
 • urządzeń i nowych rozwiązań pieców do obróbki cieplnej, ich możliwości technologicznych;
 • stosowania monitorowania i archiwizacji procesów doświadczalnych;
 • lutowania w warunkach obniżonego ciśnienia;
 • głębokiego długookresowego wymrażania (obróbki kriogenicznej) stali.

 

Centrum Obróbki Cieplnej prowadzi prace technologiczne w zakresie:

 • obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej tj. hartowania i odpuszczania w próżni i atmosferach ochronnych; nawęglania i azotonawęglania z hartowaniem i odpuszczaniem w atmosferach nawęglających i ochronnych; azotowania w warunkach wyładowania jarzeniowego lub złożu fluidalnym; azotoutleniania i utleniania w atmosferach azotujących i parze wodnej; wyżarzania w próżni lub atmosferach ochronnych;
 • lutowania beztopnikowego w próżni;
 • doboru materiału do obróbki cieplnej;
 • przygotowania powierzchni wyrobów do obróbki cieplno-chemicznej.

 

Centrum Obróbki Cieplnej wykonuje ekspertyzy i opracowania z zakresu:

 • materiałów, technologii i urządzeń do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
 • opracowywania nietypowych technologii i urządzeń do obróbki cieplnej;
 • szkolenia kwalifikacyjnego o doszkalającego w zakresie nowoczesnych procesów technologicznych i obsługi urządzeń do obróbki cieplnej;
 • usług doradczych i konsultacyjnych w zakresie doboru technologii, materiałów, procesów i urządzeń, oceny projektów technicznych i technologicznych wydziałów obróbki cieplnej.

 

Kierownik: mgr inż. Aleksander Ciski

tel. (+48 22) 560 29 42, fax (+48 22) 663 43 32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownia Technologii i Urządzeń do Obróbek Cieplno-Chemicznych Jarzeniowych

Pracownia prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie:

 • azotowania jarzeniowego;
 • ferrytycznego węgloazotowania jarzeniowego
 • azotowania i utleniania jarzeniowego;
 • wytwarzania warstw kompozytowych na bazie Ti (NCO);
 • konstrukcji urządzeń do realizacji ww. technologii.

 

Pracownia prowadzi prace technologiczne w zakresie:

 • wytwarzania i wdrażania pieców do obróbki cieplnej jarzeniowej;
 • wdrażania ww. technologii;
 • typowania wyrobów i gatunków stali do obróbek cieplno-chemicznych jarzeniowych i prac usługowych.

 

Pracownia wykonuje ekspertyzy i opracowania w zakresie:

 • opracowywania technologii obróbek cieplno-chemicznych jarzeniowych;
 • porad i konsultacji technicznych w zakresie technologii.

 

Kierownik: inż. Janusz Trojanowski

tel. (+48 22) 560 27 51, fax (+48 22) 669 13 90, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownia Konstrukcji Urządzeń i Systemów Sterowania

Piec Goat 950Piec GOAT 950 w trakcie montażuStacionarny tester chłodziw chartowniczych

Pracownia prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie:

 • nawęglania i węgloazotowania w atmosferach regulowanych,
 • hartowania stali i doboru ośrodków hartowniczych,
 • badanie właściwości chłodziw hartowniczych,
 • doboru i stosowania atmosfer regulowanych stosowanych w obróbce cieplnej metali,
 • Rozwój metod badań nieniszczących materiałów i obiektów technicznych (głównie z wykorzystaniem prądów wirowych),

 

Pracownia prowadzi prace technologiczne w zakresie:

 • wdrażania procesów obróbki cieplno-chemicznej atmosferowej,
 • obróbki cieplnej atmosferowej narzędzi (eliminacja soli hartowniczej),
 • zagadnień hartowania stali konstrukcyjnych i narzędziowych, dobór chłodziw,
 • wytwarzania nietypowych urządzeń do obróbki cieplnej: pieców, testerów, indykatorów,
 • wytwarzania aparatury i sond do badań metodą prądów wirowych,
 • komputerowych systemów sterowania i wizualizacji do urządzeń przemysłowych przeznaczonych do obróbki cieplnej metali.

 

Pracownia wykonuje ekspertyzy i opracowania w zakresie:

 • poprawy ekonomiki obróbki cieplnej,
 • przyczyn powstawania wad obróbki cieplnej i ich zapobieganiu,
 • problemów pomiaru i regulacji parametrów procesów obróbki cieplnej,
 • modernizacji stanowisk obróbki cieplnej metali,
 • badań metodą prądów wirowych.

 

Pracownia opracowuje opinie o nowoczesności i innowacyjności technologii i urządzeń oraz projekty modernizacji oddziałów obróbki cieplnej pod kątem spełnienia wymogów systemu jakości.

 

Kierownik: mgr inż. Sylwester Jończyk

tel. (+48 22) 56 02 695, fax (+48 22) 669 13 90, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.