Międzynarodowe projekty badawcze:

Tematy projektów pomiędzy Rządem Rzeczypospolitą Polską a Republiką Białorusi:

Opracowanie podstaw i technologii otrzymywania polimetalicznych materiałów o zadanych właściwościach metodami obróbki cieplno-chemicznej z wykorzystaniem aktywowanych metalotlenkowych proszków. 2001-2003

Badania morfologii wytwarzania węglikoazotkowych warstw na stalach w zależności od warunków ich wytwarzania oraz  składów proszków, badania właściwości fizykochemicznych stali narzędziowych poddanych obróbce cieplno-chemicznej, 2004-2005

Badania wielkości i rozkładu węglikoazotków i węglików formujących się w warstwach dyfuzyjnych na stalach wysokostopowych w yniku obróbki cieplno-chemicznej w proszkach bezcjankowych, 2006-2008

Opracowanie podstaw intensyfikacji procesów termodyfuzyjnego azotowania i borowania, stworzenie technologii przemysłowej i wdrożenie ich  w Republice Białoruś i RP. 2009-2011