„Nowe metody obróbki cieplnej i cieplno–chemicznej narzędzi i części maszyn”

Projekt E! 4261, TECTECH realizowany w programie Eureka – Eurostars „Nowe metody obróbki cieplnej i cieplno–chemicznej narzędzi i części maszyn” (Novel methods of heat treatment and thermo-chemical treatment of tools and machine parts)

Cel projektu:

Badania nad nowoczesnymi metodami obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn są intensywnie prowadzone we wszystkich rozwiniętych przemysłowo krajach. Spowodowane jest to rosnącymi wymaganiami dotyczącymi rozwiązań technicznych zapewniających wyższą trwałość lub możliwość stosowania większych obciążeń dla narzędzi i części maszyn.

Podstawowym celem niniejszego projektu jest opracowanie i sprawdzenie w praktyce nowych technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn. Obróbki te poprawią odporność na zużycie przez tarcie wyrobów, przy jednoczesnym zachowaniu ich wysokich pozostałych własności eksploatacyjnych, w szczególności wytrzymałości zmęczeniowej. Wynikowe właściwości materiałów przebadane będą zarówno metodami niszczącymi, jak i nieniszczącymi. Procesy, dzięki którym uzyskane zostaną najlepsze wyniki, wykorzystane zostaną do obróbki wybranych narzędzi i części maszyn. Obrobione narzędzia i części przetestowane zostaną pod kątem ich trwałości eksploatacyjnej.

Zadania przewidziane do realizacji przez IMP w ramach projektu polegają na przeprowadzaniu różnych wariantów procesów obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej plastycznej na próbkach i eksperymentalnych narzędziach i częściach maszyn, badanych porównawczo przez IMP i pozostałych uczestników projektu.

Technologie obróbki cieplnej i powierzchniowej-plastycznej

W projekcie przewidziano wypróbowanie i selektywne opracowanie i zaadaptowanie do celów projektu następujących procesów technologicznych, w tym także w rozwiązaniach lub zastosowaniach nowatorskich, należących do specjalności IMP i mających na celu zwiększenie dotychczas uzyskiwanych wydajności narzędzi i części maszyn, w tym zwłaszcza przedłużenie ich trwałości i przydatności do pracy w trudnych warunkach:

  • Hartowanie z chłodzeniem izotermicznym w gazie pod ciśnieniem lub w złożu fluidalnym,
  • Wymrażanie, obejmujące głębokie wymrażanie długookresowe,
  • Azotowanie z głębokim wymrażaniem długookresowym i/lub kulowaniem,
  • Azotoutlenianie z głębokim wymrażaniem długookresowym i/lub kulowaniem,
  • Chromowanie dyfuzyjne z głębokim wymrażaniem długookresowym i/lub kulowaniem.

Wymienione procesy technologiczne w połączeniu z właściwym doborem materiałów umożliwią osiągnięcie sukcesu realizowanego projektu.