Opracowanie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie.

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

TEMAT projektu

Opracowanie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie.

1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Cel bezpośredni Projektu:

Realizacja projektu badawczego w priorytetowym obszarze tematycznym POIG zgodnym z Krajowym Programem Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, ukierunkowanym na opracowanie dla zakładów przemysłu lotniczego metody badań i aparatury do kontroli wiroprądami hartowanych indukcyjnie lotniczych kół zębatych Projekt skierowany jest do zakładów przemysłu lotniczego stowarzyszonych w tzw. "Dolinie Lotniczej", obejmującej obecnie 65 przedsiębiorstw i inne firmy kooperujące z terenu całego kraju.

Cele pośrednie:

  • Budowa wirotestu oraz stanowiska badawczo-konstrukcyjnego
  • Badania budowy strukturalnej, ocena naprężeń oraz wykrywanie wad hartowanych indukcyjnie kół zębatych
  • Badania korelacji wskazań sondy wirotestu z występującymi wadami
  • Opracowanie sond do wybranych kół zębatych i automatyzacja procesu kontrolno-pomiarowego
  • Demonstracja i badania walidacyjne prototypowego układu kontrolno-pomiarowego

 

Cele jakościowe:

 • Wsparcie rozwoju współpracy jednostek naukowo badawczych z sektorem przedsiębiorstw;
 • Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw;
 • Ułatwienie transferu technologii z sektora nauki do gospodarki;
 • Rozwój działalności Wnioskodawcy i jego współpracy z przedsiębiorstwami;
 • Promocja idei równych szans.

Wartość projektu: 4 147 676,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 3 919 800,00 zł

Okres realizacji projektu: 04/2008 r. – 06/2013 r.

 

Kontakt:
Kierownik Zakładu
Dr inż. Tomasz Babul
Tel., Fax: (+48 22) 669 13 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.