Krajowe projekty badawcze

doc. dr hab. Ewa Kasprzycka- Opracowanie podstaw technologii wytwarzania multifunkcjonalnych warstw dyfuzyjnych na bazie chromu i tytanu o zwiększonych właściwościach użytkowych - Nr projektu: PW-004/ITE/04/2004, zadanie nr II. 2

prof. dr hab. inż. Zbigniew Rogalski, mgr inż. Zbiginiew Łataś - Wymrażanie oraz wymrażanie z azotowaniem elementów broni strzeleckiej - Nr projektu: 0T00C03426

inż. Janusz Trojanowski - Rozwój technologii wytwarzania warstw powierzchniowych w warunkach wyładowania jarzeniowego oraz urządzeń do ich realizacji - Nr umowy: PW-04/03/2005/7/UW-2005

dr inż. Tadeusz Żółciak - Próby zastosowania niekonwencjonalnych stali i technologii obróbki powierzchni dla podwyższenia trwałości luf broni strzeleckiej kalibru 5,56 mm., - Nr projektu: ROW-406-2004