Krajowe projekty badawcze

doc. dr hab. Ewa Kasprzycka- Opracowanie podstaw technologii wytwarzania multifunkcjonalnych warstw dyfuzyjnych na bazie chromu i tytanu o zwiększonych właściwościach użytkowych - Nr projektu: PW-004/ITE/04/2004, zadanie nr II. 2

prof. dr hab. inż. Zbigniew Rogalski, mgr inż. Zbiginiew Łataś - Wymrażanie oraz wymrażanie z azotowaniem elementów broni strzeleckiej - Nr projektu: 0T00C03426

inż. Janusz Trojanowski - Rozwój technologii wytwarzania warstw powierzchniowych w warunkach wyładowania jarzeniowego oraz urządzeń do ich realizacji - Nr umowy: PW-04/03/2005/7/UW-2005

dr inż. Tadeusz Żółciak - Próby zastosowania niekonwencjonalnych stali i technologii obróbki powierzchni dla podwyższenia trwałości luf broni strzeleckiej kalibru 5,56 mm., - Nr projektu: ROW-406-2004

 

Projekty celowe

Opracowanie i wdrożenie technologii procesowych wchodzących w skład technologii lutowania uszczelnień ulowych w aparatach kierujących gazy wykonanych ze stopów Hastelloy i Inconell w silnikach lotniczych inicjatywa, 2008 KB/120/13280/IT1-C/U/08

Uruchomienie produkcji drutów z rdzeniem proszkowym do napawania, 2008-2009 ROW-II-334/2007

Opracowanie i wdrożenie technologii bezchromowego wytwarzania powłok konwersyjnych na elementach napędów lotniczych ze stopów magnezu, 2007-2009 6ZR8 2007 C/06944

Opracowanie i wdrożenie technologii lutowania lotniczych przewodów rurowych o obniżonej strefie alloingu, 2007- 2008 04056/C.T02-IT/2007

Opracowanie i wdrożenie uniwersalnego urządzenia do galwanicznej obróbki drutów miedzianych i stalowych z przedziału średnic ϕ1mm- ϕ 2mm, 2006-2007 ROW-II-134/2006

Opracowanie i wdrożenie technologii lutowania próżniowego uszczelnień ulowych w aparatach kierują­cych wykonanych ze stopów Hastelloy i Inconell z zastosowaniem lutu typu NiCrBi, 2006-2007 6 ZR7 2006C/06711

Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji wysokiej jakości cienkich drutów stalowych niklowanych i mosiężnych, 2004 -2005 ROW-406-2004

Opracowanie i wdrożenie technologii oraz specjalistycznych urządzeń do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej części zapalników amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej, 2004-2007 228/BO/C

Opracowanie i wdrożenie technologii lutowania próżniowego i indukcyjnego metalowych przewodów hydraulicznych dla potrzeb przemysłu lotniczego z zastosowaniem stopów złota i srebra, 2003-2005. 6T08 2003 C/06131