Publikacje 2014

 1. A. Kondej, M. Baranowski, K. Niedźwiedzki, S. Jończyk, A. Szczepański : Automatyczne stanowisko do badań nieniszczących metodą prądów wirowych , Inżynieria Powierzchni 2014 , nr 1, s. 57-62

 2. A. Kondej, M. Baranowski : Metoda prądów wirowych w badaniu złączy spawanych – ocena głębokości wklęśnięcia lica spoin, , Przegląd Spawalnictwa 2014 , nr 3, s. 51-54

 3. S. Jończyk, T. Samborski, S. Włodarczyk : Możliwość zastosowania metody prądów wirowych do kontroli jakości warstw azotowanych. , Inżynieria Powierzchni 2014 , nr 2, s. 52-58.

 4. T. Babul, S. Jończyk, T. Samborski: : Ocena lokalnych wad mikrostruktury - korelacja wyników pomiarów wiroprądowych i oznaczeń mikrotwardości.(Evaluation of the local microstructure defects - correlation of the eddy current measurements and microhardness indications). , Przegląd Spawalnictwa 2014 , nr 3, s. 21-27.

 5. P. Wach, A. Kapuścińska, A. Ciski, J. Michalski, K. Burdyński : Odporność korozyjna warstw azotowanych z ograniczoną przypowierzchniową warstwą azotków żelaza na stali X153CrMoV12 , Inżynieria Powierzchni 2014 , nr 2, s.18-25

 6. T. Borowski, J. Trojanowski, A. Drobek, P. Mączyński, A. Kapuścińska, A. Andrzejewski, T. Wierzchoń : Analiza mikrostruktury i właściwości stali narzędziowej X153CrMoV12 po procesie azotowania w niskotemperaturowej plazmie. , Inżynieria Powierzchni 2014 , nr 2, s.26-35.

 7. T. Żółciak, K. Lankiewicz, A. Szczepański : Próba zastosowania sondy Lambda z regulatorem Protherm 50 do kontroli potencjału węglowego podczas nawęglania w piecu wgłębnym , Inżynieria Powierzchni 2014 , nr 3, s.283-287

 8. T. Babul, A. Ciski, P. Oleszczak : The New Fluidized Bed Thermo-Chemical Treatment in Chemically Active Powders – CFD Analysis of the Method , Advanced Materials Research , 902, 82,  2014, s. 82-87.

Publikacje na konferencjach krajowych i zagranicznych

 1. A. Ciski, J. Jeleńkowski, T. Babul : Calorimetric Studies of X153CrMoV12 Tool Steel Subjected to Deep Cryogenic Treatment , Materiały konferencyjne, 9th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies, ICIT & MPT 2014, 9th - 11th April 2014, s. 185-189.

 2. T. Babul : Formation of Interface Zone Depending on Stream Velocity During Detonation Spraying , Materiały konferencyjne, 9th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies, ICIT & MPT 2014, 9th - 11th April 2014, s. 273-277.

 3. T. Babul : emperature of detonation-sprayed NiCrBSi Particles: Theory and experiment , XII International Symposium On Explosive Production Of New Materials: Science, Technology, Business, And Innovations, Cracow, maj 2014, s. 41-44.

 4. T. Babul, A. Ciski, P. Oleszczak : The New Fluidized Bed Thermo-Chemical Treatment in Chemically Active Powders – CFD Analysis of the Metod , Konferencja 2nd International Conference on Manufacturing Engineering and Technology for Manufacturing Growth (METMG 2014), 20-21.01.2014 w Miami, USA (referat wygłoszony)

Publikacje 2013

 1. A. Ciski, T. Babul, J. Jeleńkowski : Morfologia i struktura węglików specjalnych wydzielających się we wczesnym stadium odpuszczania. Część 1,Analiza literatury , Inżynieria Powierzchni 2013 , nr 1, s. 40-43

 2. B. Bogdański, E. Kasprzycka, J. Tacikowski, J. Senatorski : Badania odporności na zużycie przez tarcie twardych warstw duplex typu CrC+(Ni+W) , Inżynieria Powierzchni, 2013 , nr 1, s. 14-18.

 3. J. Senatorski, J. Tacikowski, E. Kasprzycka, B. Bogdańsk : Właściwości tribologiczne azotowanych stali konstrukcyjnych , Inżynieria Powierzchni, 2013 , nr 2, s. 63-68.

 4. J. Jeleńkowski, J. Tacikowski, A. Ciski, P. Wach, T. Babul : Substruktura i odporność na zużycie przez tarcie stali narzędziowych wymrażanych w procesach obróbki cieplnej , Inżynieria Powierzchni, 2013 , nr 3, s. 3-13.

 5. Z. Obuchowicz, T. Babul, S. Kowalski : Porównanie właściwości klasycznego złoża fluidalnego i wibrofluidalnego w zastosowaniach do obróbki cieplnej , Inżynieria Powierzchni, 2013 , nr 4, s. 50-53.

 6. T. Babul, Cz. Dybiec, S. Jonczyk, S. Włodarczy : Ocena metoda prądów wirowych stanu naprężeń spowodowanych wnikaniem wodoru , Inżynieria Powierzchni, 2013 , nr 4, s. 59-65.

 7. T. Babul : Interface Zone Formed During de tonation Spraying WC-Co Powders on the Diphase Titanium Alloy , FEMS EUROMAT 2013, European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, Sevilla 8-13 September 2013, (wygłoszony)

 8. A. Ciski, P. Wach, A. Zych, S. Burdyńska : Tribological and Corrosion Properties of Nitrided Layers of X153CrMoV12 Seel after Deep Cryogenic Treatment , Surface Modification Technologies XXVI 2013 , s. 439-447.

 9. T. Babul, S. Jończyk, T. Samborski, S.Włodarczyk : Wykrywanie niejednorodności materiału i lokalnych zmian mikrostruktury metodą prądów wirowych , Przegląd Spawalnictwa 12/2013, s. 25-28.

 10. T. Babul : Encyklopedia of Tribology, Rozdział: Gas Nitriding , 2013 , s. 1455-1460.

 11. E. Kasprzycka: : Encyklopedia of Tribology, Rozdział: Chromizing, , 2013 , s. 382-387.

Publikacje na konferencjach krajowych i zagranicznych

 

 1. K. Lankiewicz, M. Baranowski : Badanie wpływu przygotowania powierzchni stopów Inconel 625, 718 na zwilżalność powierzchni lutami BNi-2, BNi-3, , Szkoła Inżynierii Materiałowej SIM 2013, Krynica Zdrój, 24-27.09.2013 r.

 2. E.Kasprzycka, J. Senatroski, B. Bogdański, J. Tacikowski : Właściwości tribologiczne warstw Duplex wytwarzanych na stali narzędziowej w procesie tytanowania próżniowego , XXI Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna TEMAG 2013, Ustroń, 23-25.X.2013 r.,

 3. J. Senatorski, J. Tacikowski, E. Kasprzycka, B. Bogdański : Eksploatacyjne właściwości azotowanej stali konstrukcyjnej,  XXI Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna TEMAG 2013, Ustroń 23-25.X.2013 r. , XXI Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna TEMAG 2013, Ustroń 23-25.X.2013 r.

 4. J. Senatorski, J. Tacikowski, E. Kasprzycka, B. Bogdański : Nitrided constructional steels and their wear behavior , VII International Scientific Conference BALTTRIB 2013, 14-15 November 2013, Kaunas, Lithuania,

Publikacje 2012

 1. T. Babul, A. Ciski, K. Koszczak, D. Oniszczuk, R. Świerszcz : Głębokie długookresowe wymrażanie stali szybkotnącej , Obróbka Metalu, , 2/2012 r., s. 40-43.

 2. T. Babul : Wpływ zawartości kobaltu na strukturę strefy pośredniej po natryskiwaniu powłoki WC-Co metodą detonacyjną n podłoże ze stopu tytanu , Mechanik 2012 , nr 8-9, s. 763-765.

 3. T. Babul : Properties of thermally sprayed NiCrBSiW + UDDP coatings , Materiały Konferencyjne 20th International Federation for Heat treatment and Surface Engineering, IFHTSE, 23-25 October, 2012, Beijing, China, s. 547-550.

 4. Z. Obuchowicz i inni : The use of FEM method (fine element method) for analysis of the fluidized bed thermal treatment in the chemically active bed, , Materiały Konferencyjne 20th International Federation for Heat treatment and Surface Engineering, IFHTSE, 23-25 October, 2012, Beijing, China, s.562-565.

 5. T. Babul, N. Kucharieva, A. Nakonieczny, Z. Obuchowicz : New Ecological Fluid Bed Nitrocarburizing Technology for Improvement in Properties of X160CrMoV121 Steel , Materiały Konferencyjne 1st International Conference on Energy and the Future of Heat Treatment and Surface Engineering, Bangkok, Thailand, 25-27, June 2012.

 6. J. Senatorski, E. Kasprzycka, B. Bogdański : Ocena właściwości tribologicznych warstw dyfuzyjnych znormalizowaną metodą akredytowaną przez PCA , Inżynieria Powierzchni 2012 , nr 2, s. 48-54

 7. E. Kasprzycka, B. Bogdański, J. Senatorski, J. Tacikowski : Zwiększenie trwałości węzłów tarcia maszyn górniczych przez wytwarzanie twardych warstw duplex typu CrC+(Ni-W,) , XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna TEMAG 2012 nt. „Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych”, Gliwice-Ustroń 17-19.10.2012.

 8. J. Senatorski, J. Tacikowski, E. Kasprzycka, B. Bogdański : Właściwości tribologiczne azotowanej stali konstrukcyjnej , XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna TEMAG 2012 nt. „Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych”, Gliwice-Ustroń 17-19.10.2012.

 

Publikacje 2011

 
 1. Bogdański B., Kasprzycka E. : Estimation of the adhesion of the CrC+(Ni-Mo) type duplex layers to the steel by means of scratch test. Problemy Mašinostroenija i Avtomatizacji 2011 , nr 3
 2. T. Babul, S. J. Skrzypek, J. Jeleńkowski, M. Goły : Mikrostruktura i właściwości dyfuzyjnych warstw wierzchnich NiAl , Inżynieria Materiałowa 2011 nr 4, s. 156-158.

 3. T. Babul, S. J. Skrzypek, A. Nakonieczny, J. Jeleńkowski, Z. Obuchowicz : Technologia aluminiowania stali i stopów niklu w złożu fluidalnym – AluTermoFluid® , Inżynieria Materiałowa 2011 nr 4, s. 159-161.

 4. E. Kasprzycka, B. Bogdański, I. Pokorska, J. Bielanik, M. Koprowski : Wybrane właściwości warstw hybrydowych wytwarzanych na stalach w procesie chromowania próżniowego połączonym z obróbką PVD , Inżynieria Materiałowa 2011 nr 4, s. 469-472.

 5. E. Kasprzycka, B. Bogdański, J. Jasiński, J. Smolik : Właściwości warstw duplex wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na stali pokrytej stopem niklu , Inżynieria Materiałowa 2011 nr 4, s. 473-476.

 6. B. Bogdański, E. Kasprzycka, J. Tacikowski, J. Senatorski, Zb. Łataś : Budowa i właściwości warstw duplex typu CrC+(Ni-W) wytwarzanych w procesie chromowania próżniowego , Inżynieria Materiałowa 2011 nr 4, s. 344-347.

 7. T. Babul, A. Ciski, J. Jeleńkowski : Właściwości stali szybkotnącej HS6-5-2 poddanej głębokiemu wymrażaniu , (Properties of HS6-5-2 high Speer submitted to deep cryogenic treatment) Inżynieria Powierzchni 2011 nr 2, s. 12-16.

 8. T. Babul, Z. Obuchowicz, N.G. Kuchareva, S.N. Pitrovic, N.A. Galinskaja, I.A. Basalai : Wpływ obróbki cieplno-chemicznej na właściwości eksploatacyjne narzędzi i form do produkcji materiałów budowlanych , (Influence of thermo-chemical treatment on work properties of to ols and moulds used in production of building materials) Inżynieria Powierzchni 2011 nr 2, s. 64-68.

 9. B. Bogdański, E Kasprzycka : Ocen adhezji warstw duplex typu CrC+(Ni-Mo) do stali narzędziowej za pomocą testu zarysowania , Inżynieria Powierzchni 2011 nr 2 s. 53-56.

 10. B. Bogdański, E. Kasprzycka, J. Smolik, J. Tacikowski, J. Senatorski, W. Grzelecki. : Właściwości tribologiczne powłok elektrolitycznych ze stopów niklu po obróbce cieplnej , Tribologia 2011 nr 4 s.43-51.

 11. E. Kasprzycka, B. Bogdański, J. Tacikowski, J. Senatorski : Właściwości tribologiczne warstw duplex wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na stali narzędziowej pokrytej stopem niklu , Tribologia 2011 nr 4 s.125-133.

 12. E. Kasprzycka, M. Koprowski, J. Bielanik, B. Bogdański : Właściwości tribologiczne warstw hybrydowych typu CrC+CrN wytwarzanych przez połączenie procesu chromowania próżniowego z obróbką PVD , Tribologia 2011 nr 5 s. 81-88.

 13. E. Kasprzycka, J. Senatorski, B. Bogdański, D. Smoliński, P. Mączyński, M. Koprowski : Właściwości eksploatacyjne warstw duplex wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na stali narzędziowej pokrytej stopem niklu , Materiały Konferencyjne XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej TEMAG 2011 nt. Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczyc s. 109-115.

 14. E. Kasprzycka, J. Senatorski, J. Tacikowski, B. Bogdański : Właściwości tribologiczne warstw hybrydowych wytwarzanych przez połączenie procesu chromowania próżniowego z obróbką PVD , Materiały Konferencyjne XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej TEMAG 2011 nt. Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych Gliwice-Ustroń 19-21.10.2011 s. 117-123.

 15. A. Nakonieczny, A. Ciski, T. Babul, P. Šuchmann : Combination of Deep Cryogenic Treatment with Nitriding or Oxynitriding of HS6-5-2 High Speed Steel , Materiały konferencyjne: 3rd Int. Conf. on “Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies”, Wels, Austria, 2011.

 16. T. Babul, N. Kucharieva, J. Jelenkowski, A. Nakonieczny, Z. Obuchowicz : Application of Vibrotermofluid® Method for Nitrocarburizing of Tool Steels , Materiały konferencyjne: 19th IFHTSE Congress 2011, Glasgow.

 17. A. Ciski, T. Babul, J. Jeleńkowski, A. Nakonieczny : Effect of Deep Cryogenic Treatment on Properties of HS6-5-2 High Speed Steel , Materiały konferencyjne: 19th IFHTSE Congress 2011, Glasgow.

Publikacje 2010

 
 1. Z. Karaguiozova, S. Stavrev, T.Babul, A.Ciski, : Influence of cubic nanostructure additions on the properties of electroless coatings, , International Journal of Nanomanufacturing 2010 Vol. 5, No.1/2 pp. 129 – 138

 2. J. Jeleńkowski, A. Ciski, T. Babul : Effect of deep cryogenic treatment on substructure of HS6-5-2 high speed steel , Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineerin 2010 Vol. 43 Issue 1, s. 80-87.

 3. T. Babul, S. Kowalski, A. Nakonieczny : Przykłady zastosowania beztopikowego lutowania próżniowego w przemyśle , Inżynieria Powierzchni 2010 nr 2 s. 25-29.

 4. A. Ciski, T. Babul, I. Pokorska : Połączenie nawęglania i wymrażania w obróbce stali chromowo-niklowo-molibdenowej , Inżynieria Powierzchni 2010 nr 2 s. 30-37.

 5. B.B. China, T. Babul, N.G. Kucharieva, L.A. Basałaj : Termodynamiczne modelowanie syntezy składu proszków do borowania , Inżynieria Powierzchni 2010 nr 2 s. 38-41.

 6. T. Babul, J. Jeleńkowski, P. Oleszczak : Struktury powłok WC-Co i podłoży ze stali węglowych uformowanych natryskiwaniem detonacyjnym , Inżynieria Materiałowa 2010 nr 4 s. 841-845.

 7. T. Babul, P. Oleszczak : Natryskiwania powłok detonacyjnych – niektóre procesy im towarzyszące , Inżynieria Materiałowa 2010 nr 4 s. 846-851.

 8. M. Betiuk, S. Kowalski : Azotowanie jarzeniowe na potencjale uzupełniającym , Inżynieria Materiałowa 2010 nr 4 s. 869-873.

 9. Z. Łataś, T. Żółciak, A. Dębski, J. Michalski, B. Bogdański : Metody obróbki cieplno-chemicznej przewodów luf broni strzeleckiej” , Inżynieria Materiałowa 2010 nr 4 s. 1077-1080.

 10. J. Fajt, P. Suchman, M. Duchek, A. Ciski : Wpływ rodzaju obróbki cieplnej na trwałość noży tokarskich , Inżynieria Powierzchni 2010 nr 4, s. 3-5.

 11. T. Babul, A. Ciski, Z. Obuchowicz, S. Kowalski : Technologie zwiększające trwałość narzędzi stosowane w Centrum Obróbki Cieplnej IMP , Inżynieria Powierzchni 2010 nr 4 s. 6-11.

 12. M. Betiuk, S. Kowalski : Azotowanie jarzeniowe i technologie PVD w zastosowaniu do modyfikacji powierzchni narzędzi , Inżynieria Powierzchni 2010 nr 4 s. 18-26.

 13. T. Babul, N.A. Galynskaia, N.G. Kucharieva, S.N. Pietrovič : Badania wpływu metalotermicznych mieszanin proszkowych na tworzenie się faz i strukturę powłok z borków metali , Inżynieria Powierzchni 2010 nr 4, s. 36-43.

 14. E. Kasprzycka, J. Tacikowski, B. Bogdański, J. Senatorski, W. Grzelecki : Nowoczesna technologia chromowania dyfuzyjnego typu duplex w zastosowaniu do obróbki narzędzi , Inżynieria Powierzchni 2010 nr 4 s. 44-47.

 15. E. Kasprzycka, B. Bogdański, J. Tacikowski : Właściwości warstw duplex typu CrC+(Ni-W , Inżynieria Powierzchni wytwarzanych w procesie chromowania próżniowego połączonym z obróbką galwaniczną 2010 nr 2, s. 74-77.

 16. A. Nakonieczny, I. Pokorska, J. Tacikowski, L. Sobierski, E. Kasprzycka, G. Mońka : Powierzchniowa obróbka plastyczna materiałów twardych , Archiwum Technologii i Automatyza 2010 Vol. 30 nr 1, s. 135-142.

 17. E. Kasprzycka, E. Smolik, J. Senatorski, J. Tacikowski, B. Bogdański, M. Koprowski : Właściwości tribologiczne warstw hybrydowych typu CrC+(Ni-Mo)+CrN , Tribolog 2010 nr 3 (231) s. 95-103.

 18. B. Bogdański, E. Kasprzycka, J. Tacikowski, J. Senatorski, M. Koprowski : Warstwy węglikowe wytarzane w procesie chromowania próżniowego na powierzchni stali pokrytej stopami niklu z pierwiastkami węglikotwórczymi , Tribolog 2010 nr 4 s. 23-31.

Publikacje 2009

 1. T. Babul, Z. Obuchowicz, W. Grzelecki : Nitro-Oxidation of Tools Manufactured from High-Speed Steel , Materials and Manufacturing Processes 2009 V. 4, nr 7-8, s. 842-846.

 2. J. Michalski, P. Wach, J. Tacikowski, M. Betiuk, K. Burdyński, S. Kowalski, A. Nakonieczny : Contemporary Industrial Application of Nitriding and Its Modifications , Materials and Manufacturing Processes 2009 nr 24,s. 855-858.

 3. D. Myszka, T. Babul, K. Stoberska : Detonation Sprayed Coatings Al2O3-TiO2 and WC/Co on ADI Investment Castings , Archiwes of Metallurgy and Materials 2009 V. 54, nr 1, s. 217-223

 4. T. Babul, S. Stavrev, D. Myszka, A. Ciski : Detonation Spraying of DLC Coatings Consiting of NiCrBSiW-UDDP Mixtures , Journal of the Society for Heat Treatment 2009 Vol. 1, s. 221-224.

 5. T. Babul, J. Senkara, A. Nakonieczny : Influence of Technological Paraameters on Brazing Aircraft Engine Tubes , Engineering & Automation,Problemy Maszinostroenija i Awtomatizacji 2009 nr 3 s. 111- 115.

 6. A. Ciski, A. Nakonieczny, T. Babul : Badanie możliwości połączenia technologii długookresowego wymrażania i kulowania stali narzędziowej do pracy na gorąco W300 , Inżynieria Powierzchni 2009 nr 2, s. 3-9.

 7. T. Żółciak, A. Ciski, T. Płociński : Wpływ składu atmosfer węgloazotujących i azotujących na odporność korozyjną stali konstrukcyjnych 30HN2MFA i 38HMJ , Inżynieria Powierzchni 2009 nr 2, s. 17-24.

 8. E. Kasprzycka, J. Tacikowski, J. Senatorski, B. Bogdański : Właściwości mechaniczne warstw dyfuzyjnych złożonych z węglików chromu i tytanu wytwarzanych na stalach narzędziowych , Inżynieria Powierzchni 2009 nr 2, s. 56-61.

 9. T. Babul : Możliwości natryskiwania UDDP + Ni na stal 17CrNiMo6 , II Międzynarodowa Konferencja Natryskiwania Cieplnego „Metalizacja w Przemyśle – dziś i jutro” Szklarska Poręba 21-23 września 2009 s. 86-89, Przegląd Spawalnictwa, 2009, nr 9 s. 86-89

 10. J. Senatorski, E. Kasprzycka, B. Bogdański : Budowa właściwości warstw Duplex typu CrC|+(Ni-W) , Tribologia 2009 nr 4, s. 69-77.

 11. A. Nakonieczny, A. Ciski, T. Babul : Cryogenic Treatment and Shot Peening of hot Work Tool Steel , NEW CHALLENGES IN HEAT TREATMENT AND SURFACE ENGINEERING Conference in honour of prof. Boždar Liščič Proceeding Croatia, 2009, s. 81-86.

 12. T. Babul, A. Nakonieczny, J. Senkara : Brazing of aircraft engine tubes with the AgCu42Ni2 alloy , Procedings of the IIW (International Institute of Welding) International Conference on Advances in Welding and Allied Technologies Singapore 16-17 July 2009 s. 425-429.

 13. R. Wycichowski, T. Babul, A. Ciski : Wyniki badań umacniania stali przeznaczonej na koła zębate wg technologii natryskiwania cieplnego i PVD , Międzynarodowa Konferencja „ Nowoczesne technologie w produkcji i eksploatacji kół zębatych” Rydzyna 2009, s. 26-27

 14. T. Babul, A.Ciski : Wybrane technologie umacniania kół zębatych , Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne technologie w produkcji i eksploatacji kół zębatych” Rydzyna 2009, s. 28-29.

 15. T. Babul : Możliowości natryskiwania UDDP + Ni na stal 17CrNiMo6 , II Międzynarodowa Konferencja Natryskiwania Cieplnego „Metalizacja w Przemyśle – dziś i jutro” Szklarska Poręba 21-23 września 2009 s. 86-89.

 16. D. Myszka, T. Babul : Wytwarzanie żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego w piecu próżniowym z chłodzeniem gazowym , IV Krajowa Konferencja Nowe Materiały – Nowe Technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym Międzyzdroje 22-25 czerwca 2009 r. s. 67

 17. T. Babul, P. Oleszczak, J. Jeleńkowski : Struktury w strefie połącznia powłoka WC/Co8317- podłoże stali St , IV Krajowa Konferencja Nowe Materiały – Nowe Technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym Międzyzdroje 22-25 czerwca 2009 r. s. 79

 18. T. Babul, J. Jeleńkowski : Możliwości natryskiwania powłok cermetalowych na podłoża stalowe i stop tytanu , IV Krajowa Konferencja Nowe Materiały – Nowe Technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym Międzyzdroje 22-25 czerwca 2009 r. s. 98.

 19. T. Borowski, J. Trojanowski, J. Kamiński, T. Wierzchoń : Analiza struktury i właściwości warstw azotowanych wytworzonych na stali 316L w różnych obszarach wyładowania jarzeniowego , IV Krajowa Konferencja Nowe Materiały – Nowe Technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym Międzyzdroje 22-25 czerwca 2009 r. s. 99

 20. A. Ciski, S. Kowalski, T. Babul : Wymrażanie połączone z obróbką cieplno-chemiczną stali narzędziowych , 14. Targi Obrabiarek Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL 2009 Kraków 21-23.10.2009 r.

 21. J. Michalski, P. Wach, J. Tacikowski, J. Dobrodziej, J. Ratajski : Projektowanie procesów azotowania gazowego narzędzi i części maszyn , 14. Targi Obrabiarek Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL 2009 Kraków 21-23.10.2009 r.