Nagrody otrzymane w roku 2014

Złoty medal - za AutoWir-S1 – automatyczne stanowisko do badań nieniszczących metodą prądów wirowych, 113 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, 2014 r.

Srebrny medal - za CarboTermoFluidÒ – sposób fluidalnego nawęglania wyrobów metalowych, 113 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, 2014 r.

Złoty Medal - za „Innowacyjną metodę nagrzewania elementów stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych”, 42 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „Geneva Inventions 2014”, Genewa, 2 - 6 kwietnia 2014 r.

Wyróżnienie i medal Ministerstwa Edukacji Rumunii - za „Innowacyjną metodę nagrzewania elementów stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych”, 42 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „Geneva Inventions 2014”, Genewa, 2 - 6 kwietnia 2014 r.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - za „Nowatorską metodę nagrzewania detali stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych”, na „XXI Giełdzie Wynalazków", Warszawa, luty 2014 r.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - za „Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali”, na „XXI Giełdzie Wynalazków", Warszawa, luty 2014 r.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - za „BorTermoFluid ® - Sposób fluidalnego borowania wyrobów metalowych”, a „XXI Giełdzie Wynalazków", Warszawa, luty 2014 r.

mgr inż. Aleksander Ciski - Nagroda im. Michała Śmiałowskiego za pracę pt.: Struktura wymrażanych kriogenicznie stali X153CrMoV12 i HS6-5-2 oraz jej wpływ na wybrane właściwości mechaniczne, 2014 r.

Nagrody otrzymane w roku 2013

Srebrny Medal - - za projekt Innowacyjna metoda nagrzewania wsadów w piecach próżniowych i atmosferowych, 12 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, 2013 r.

Srebrny Medal - za projekt BorTermoFluid ® - Sposób fluidalnego borowania wyrobów metalowych, 112 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, 2013 r.

Złoty Medal z Wyróżnieniem - za Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali, 7 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, IWIS 2013, Warszawa.

Srebrny Medal - za Nowatorską metodę nagrzewania detali stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych, autorzy: Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, Tomasz Babul, Aleksander Nakonieczny,7 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, IWIS 2013, Warszawa. 7 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, IWIS 2013, Warszawa.

Złoty Medal Tajwańskiego Stowarzyszenia Wynalazców - za Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali, 7 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, IWIS 2013, Warszawa.

Dyplom uznania Rady Głównej Instytutów Badawczych - za promocję osiągnięć naukowych oraz za działanie przynoszące rozgłos i renomę instytutom badawczym, Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, IWIS 2013, Warszawa.

Srebrny Medal - - za Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali, The Belgian and International Trade Fair For Technological Innovation, Brussels Eureka, 14-16 listopada 2013 r.

Srebrny Laur Innowacyjności - za Innowacyjny piec atmosferowy z głowicą grzejną, Ogólnopolski konkurs NOT imienia Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2013" Staszice", Warszawa, 2013 r.

Dyplom - Ambasador SIMP 2013 - dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w dowód uznania i podziękowanie za pomoc, aktywny udział i współorganizację III Warszawskich Dni Techniki pod hasłem Warszawa - Technika wczoraj, dziś, jutro

Nagrody otrzymane w roku 2012

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za projekt pod nazwą „Prezentacja prototypowego układu pomiarowego do wykrywania wad i naprężeń w kołach zębatych stosowanych w silnikach lotniczych", na „IWIS 2012", Warszawa, marzec 2012

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za projekt pod nazwą „Azotowanie jarzeniowe na potencjale uzupełniającym", na „IWIS 2012", Warszawa, marzec 2012 (ZA/ZC )

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za projekt pod nazwą „Nowa technologia obróbki cieplnej gwintowników: połączenie głębokiego wymrażania długookresowego z tlenoazotowaniem", na „IWIS 2012", Warszawa, marzec 2012

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za projekt pod nazwą „WibroTermoFluid® - Sposób fluidalnej obróbki cieplnej", na „IWIS 2012", Warszawa, marzec 2012

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za projekt pod nazwą „Technologia lutowania próżniowego uszczelnień ulowych w aparatach kierujących silników lotniczych", na „IWIS 2012", Warszawa, marzec 2012

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za projekt pod nazwą „Technologia lutowania próżniowego uszczelnień ulowych w aparatach kierujących silników lotniczych", „IWIS 2012", Warszawa, marzec 2012 (ZC)

Dyplom

za zajęcie I Miejsca na Ogólnopolskim Konkursie SIMP „Na Najlepsze osiągnięcie techniczne 2011 roku” za osiągnięcie techniczne pt. „Urządzenie do technologii kształtowania właściwości użytkowych stopów metali w środowisku niskotemperaturowej plazmy", Poznań, maj 2012 (ZC)

Złoty Medal

za wynalazek „Układ pomiarowy do wykrywania wad i naprężeń w kołach zębatych stosowanych w silnikach lotniczych”, Międzynarodowy Salon Wynalazczości „CONCOURS–LEPINE” 2012, 111 Międzynarodowe Targi Wynalazczości „CONCOURS-LEPINE”, Paryż 27.04.-08-05.2012 (ZC)

Srebrny Medal

za wynalazek „WibroTermoFluid® - Sposób fluidalnej obróbki cieplnej”, Międzynarodowy Salon Wynalazczości „CONCOURS–LEPINE” 2012, 111 Międzynarodowe Targi Wynalazczości „CONCOURS-LEPINE”, Paryż 27.04.-08-05.2012 (ZC)

Srebrny Medal

za „Sposób fluidalnej obróbki cieplnej-WibroTermoFluid®”, XV Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES-2012” , Moskwa, 20-23 marca 2012 (ZC)

Srebrny Medal

za „Prototypowy układ pomiarowy do wykrywania wad i naprężeń w kołach zębatych stosowanych w silnikach lotniczych”, XV Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES -2012” , Moskwa, 20-23 marca 2012 (ZC)

Srebrny Medal

za „Automatyczne stanowisko kontrolno-pomiarowe do wykrywania defektów materiałowych w kołach zębatych hartowanych indukcyjnie stosowanych w lotnictwie”, VI Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „IWIS 2012", Warszawa, 16-19 października 2012 (ZC)

Brązowy Medal

za „AluTermoFluid ® - Sposób fluidalnego aluminiowania wyrobów metalowych”, VI Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „IWIS 2012", Warszawa, 16-19 października 2012 (ZC)

Dyplom Rektora Politechniki Mołdawii

za opracowanie „Przenośny układ pomiarowy do wykrywania wad i napręzeń w kołach zębatych stosowanych w silnikach lotniczych”, VI Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „IWIS 2012”, Warszawa, 16-19 października 2012 (ZC)

Złoty Medal

za „Automatic inspection and measuring stand used to detect material defects, in induction hardened gears, used in aviation", The Belgian and International Trade Fair For Technological Innovation, Brussels Eureka 2012 (ZC)

Srebrny Medal

za „AluTermoFluid® - the method of fluidized bed aluminizing of metal parts", The Belgian and International Trade Fair For Technological Innovation, Brussels Eureka 2012 (ZC)

Złoty Laur Innowacyjności

za projekt pt. „Uniwersalne urządzenie do technologii kształtowania właściwości stopów metali w niskotemperaturowej plaźmie", Ogólnopolski konkurs „Laur Innowacyjności o nagrodę imienia Stanisława Staszica – Staszice” pod honorowym patronatem rządowym, Warszawa, 2012 (ZC)

 

Nagrody otrzymane w roku 2011

Brązowy Medal

za The Technology of the Vacuum brazing of the „Honey Comb” Seals in gas Directing Apparatures of Aircraft Engines – 10th Malysia Technology Expo, 10th Invention & Innovation Awards, Kuala Lumpur, 2011

Nagroda Specjalna

za The technology of the vacuum brazing of the „Honey Comb” Seals in gas Directing Apparatures of Aircraft Engines – 10th Malysia Technology Expo, 10th Invention & Innovation Awards,Kuala Lumpur, 2011

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za Azotowanie jonowe na potencjale uzupełniającym, Warszawa, 2011 r

Złoty Medal z wyróżnieniem

za Stopy galwaniczne kobaltu lub niklu z fosforem jako zamienniki powłok chromu twardego – Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS, Warszawa, 2011.

Złoty Medal

za Wibro TermoFluid®-Sposób fluidalnej obróbki cieplnej – Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS, Warszawa, 2011.

Srebrny Medal

za Nanostructured Co-P Coatings as a Diffusion Barrier in Electronics - International Trade Fair For Technological Innovation, Brussels Eureka 2011, Bruksela 2011.

Nagroda Specjalna

za WibroThermo®-fluidal heat treatment metod - International Trade Fair For Technological Innovation, Brussels Eureka 2011, Bruksela 2011.

Złoty Medal

za WibroThermo®-fluidal heat treatment method – SIIF 2011 ( Seoul International Invention Fair 2011) Seoul, Korea 2011.

Srebrny Medal

za A New Technology of Heat Treating of Screw-taps: Combining of Deep Cryogenic Treatment with Oxynitriding - SIIF 2011 ( Seoul International Invention Fair 2011) Seoul, Korea 2011.

Złoty Medal

za Présentation du systéme prototype de mesure pour la détection des défauts et des contraintes dans les roues dentées utilisées dans des moteurs d’aviation – Salon de I’ Innovation, de la Recherche Développment et de la Technologie “MEDINNOVA 2011”, Casablanca, Maroc 2011.

 

Nagrody otrzymane w roku 2010

Złoty Medal

za wynalazek Technologia lutowania próżniowego uszczelnień ulowych w aparatach kierujących silników lotniczych, Międzynarodowy Salon Wynalazczości „CONCOURS– LEPINE” 2010, 109 Międzynarodowe Targi Wynalazczości „CONCOURS-LEPINE”, Paryż 30.04.-09-05.2010.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dla IMP i WSK PZL Rzeszów – za projekt pod nazwą Bezchromowe powłoki konwersyjne na stopach magnezu, Warszawa, marzec 2010.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za projekt pod nazwą technologie lutowania próżniowego uszczelnień ulowych w aparatach kierujących silników lotniczych, Warszawa, marzec 2010.

Złoty Medal z wyróżnieniem

za The modern technology of heat treatment of cardiovascular stents; Komisja powołana przy International Trade Fair For Technological Innovation, Bruksela 2010.

Srebrny Medal

za Elektrodeposidet Amorphous and Nanokrystalline Co-P Based Alloy for replacement of Hard Chrom; Komisja powołana przy International Trade Fair For Technological Innovation, Bruksela 2010.

Srebrny Medal

za The glow-discharge nitriding on the supplementary potential; Komisja powołana przy International Trade Fair For Technological Innovation, Bruksela 2010.

Dyplom Prezydenta i Ministrów Stowarzyszenia Wynalazków Rumuni

za The modern technology of heat treatment of cardiovascular stents, na 59E Concours International EUREKA – Salon INNOVA, Bruksela 2010

Złoty Medal

za The glow-discharge nitriding on the supplementary potential, na IV International Warsaw Invention Show, IWIS 2010.

Złoty Medal

za The modern technology of heat treatment of cardiovascular stents, na SIIF 2010, Seoul International Invention Fair 2010, Seoul, Korea, 2010.

 

Nagrody otrzymane w roku 2009

Złoty Medal

za Vacuum of the “honey comb” seals in gas directing apparatuses of aircraft engines, Brussels Eureka The Belgian International Trade Fair For Technological Innovation, 21st November 2009, Bruksela.

Srebrny Medal

za Nanocrystalline cobalt alloy plating for replacement of hard chrome, Brussels Eureka The Belgian International Trade Fair For Technological Innovation, 21st November 2009, Bruksela.

Złoty Medal

za The technology of the vacuum brazing of the “honey comb” seals in gas directing apparatuses of aircraft engines, SIIF 2009 (Seoul International Invention Fair 2009), Seoul, Korea, December 3-7 2009. Technologia lutowania próżniowego „plaster miodu” w aparatach kierujących gaz w silnikach samolotowych

Złoty Medal

za Bezchromowe powłoki konwersyjne na stopach magnezu, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2009, Warszawa, 3 czerwca 2009.