Technologia lutowania próżniowego złączy przewodów hydraulicznych do silników samolotowych

Przedmiotem innowacji jest technologia lutowania próżniowego odpowiedzialnych zespołów paliwowych, olejowych i powietrznych silników lotniczych stosowanych w różnego typu nowoczesnych samolotach oraz helikopterach, wojskowych i cywilnych. Technologia opracowana została we współpracy z Politechniką Warszawską oraz WSK "PZL-Rzeszów" S.A.

Czytaj więcej: Technologia lutowania próżniowego złączy przewodów hydraulicznych do silników samolotowych

Chromowanie próżniowe

Technologia chromowania próżniowego polega na wygrzewaniu wyrobów stalowych w atmosferze par chromu w zakresie temperatur 1100÷1150°C przy obniżonym ciśnieniu (10-2÷10 Pa), przy czym źródło par Cr stanowi rozdrobniony chrom metaliczny. Całkowitą nowość w technice próżniowej, jak również w obróbce cieplno-dyfuzyjnej, stanowi stosowanie próżni statycznej podczas wygrzewania dyfuzyjnego (zamknięta komora pieca próżniowego podczas wygrzewania oraz wyłączone pompy), zamiast dotychczas stosowanej próżni dynamicznej w procesach realizowanych przy obniżonym ciśnieniu.

Czytaj więcej: Chromowanie próżniowe

Wytwarzanie warstw powierzchniowych w warunkach wyładowania jarzeniowego

Rozwój techniki stawia coraz większe wymagania materiałom w zakresie własności użytkowych. Oprócz wysokiej twardości, wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie przez tarcie, wymagana jest zwiększona odporność korozyjna. Spełnienie takich wymagań można uzyskać przez kształtowanie mikrostruktury warstwy powierzchniowej części maszyn i narzędzi, wytwarzanej podczas obróbki cieplno-chemicznej w warunkach wyładowania jarzeniowego. W Instytucie Mechaniki Precyzyjnej opracowano następujące technologie wytwarzania warstw wieloskładnikowych:

  • ferrytyczne węgloazotowanie – technologia IMPJON;
  • azotowanie i utlenianie – technologia IMPAS;
  • azotowanie i wytwarzanie warstw metodą Ti(NCO).

Czytaj więcej: Wytwarzanie warstw powierzchniowych w warunkach wyładowania jarzeniowego

Ekologiczna obróbka cieplno-chemiczna wyrobów stalowych

 

W Zakładzie Obróbki Cieplnej Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie została opracowana ekologiczna obróbka cieplno-chemiczna narzędzi spełniająca aktualne zapotrzebowanie ich wytwórców.

 

Opracowany proces technologiczny pod nazwą azotoutlenianie AG jest odmianą wcześniej opracowanej w IMP technologii tlenoazotowania gazowego, polegającej na poddawaniu wyrobów stalowych działaniu atmosfery wytworzonej z mieszaniny amoniaku i pary wodnej w temperaturach w zakresie 500÷600°C i rozpowszechnionej szczególnie do narzędzi wykonanych ze stali szybkotnących. W wyniku tlenoazotowania jak i azotoutleniania AG na powierzchni narzędzi ze stali szybkotnących powstają warstwy dyfuzyjne, składające się z wierzchniej strefy tlenkowej i głębiej położonej strefy wzbogaconej azotem, powodujące podwyższenie trwałości narzędzi przez zwiększenie ich odporności na zużycie oraz oddziaływanie środowisk korozyjnych. Jednocześnie wierzchnia strefa tlenkowa nadaje powierzchni narzędzi estetyczne ciemne zabarwienie.

Czytaj więcej: Ekologiczna obróbka cieplno-chemiczna wyrobów stalowych