Zakład Obróbki Cieplnej

Profil działalności

 Piec GOAT 950

Zakład Obróbki Cieplnej prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, ekspertyzy i opracowania w zakresie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Ponadto wytwarzane są urządzenia i aparatura niezbędne w tych procesach, a także urządzenia i sondy służące do badań nieniszczących metodą prądów wirowych. Od kilku lat zajmujemy się również komputerowym sterowaniem procesami obróbki cieplno-chemicznej.

Obecnie prace wdrożeniowe i badawczo-rozwojowe ukierunkowane są na rozwój technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stopów żelaza i metali kolorowych. W Zakładzie prowadzone są również działania związane z zastosowaniem metody prądów wirowych oraz opracowywaniem urządzeń i sond, a także automatycznych stanowisk badawczych.

 

Nagrody i wyróżnienia

Zakład od lat zdobywa nagrody i wyróżnienia na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazczości i nowych technologii. Oto kilka z nich, zdobytych w ostatnich latach:


Otrzymane nagrody

Złoty medal - za AutoWir-S1 – automatyczne stanowisko do badań nieniszczących metodą prądów wirowych, 113 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, 2014 r.

Srebrny medal - za CarboTermoFluid ® – sposób fluidalnego nawęglania wyrobów metalowych, 113 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, 2014 r.

Srebrny Medal - za projekt BorTermoFluid ® - Sposób fluidalnego borowania wyrobów metalowych, 112 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, 2013 r.

Dyplom uznania Rady Głównej Instytutów Badawczych - za promocję osiągnięć naukowych oraz za działanie przynoszące rozgłos i renomę instytutom badawczym, Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, IWIS 2013, Warszawa.

  Puchar

Srebrny Medal - - za Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali, The Belgian and International Trade Fair For Technological Innovation, Brussels Eureka, 14-16 listopada 2013 r.

Srebrny Laur Innowacyjności - za Innowacyjny piec atmosferowy z głowicą grzejną, Ogólnopolski konkurs NOT imienia Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2013" Staszice", Warszawa, 2013 r.

Srebrny Medal - za „Prototypowy układ pomiarowy do wykrywania wad i naprężeń w kołach zębatych stosowanych w silnikach lotniczych”, XV Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES -2012” , Moskwa, 20-23 marca 2012 (ZC)