• Opracowanie technologii w zakresie chromowania próżniowego, lutowania próżniowego złączy przewodów hydraulicznych do silników samolotowych.
 • Wytwarzanie warstw powierzchniowych w warunkach wyładowania jarzeniowego.
 • Ekologiczna obróbka cieplno-chemiczna wyrobów stalowych.
 • Badania nieniszczące.
 • Badania chłodziw hartowniczych.
 • Wytwarzanie pieców atmosferowych fluidalnych i pieców jarzeniowych.
 • Wytwarzanie aparatury kontrolno-pomiarowej i systemów sterowania.
 • Wytwarzanie urządzeń do badań nieniszczących metodą prądów wirowych typu Wirotest.
 • Współpraca we wszelkich działaniach związanych z zakresem prowadzonych w Zakładzie prac, w tym realizacji
 • Projektów naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych.
 • Sprzedaż i wdrożenie w przemyśle urządzeń do obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych oraz badań nieniszczących metodą prądów wirowych.
 • Usługi w szerokim zakresie obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych na różnorodnych materiałowo i gabarytowo elementach metalowych.

Jeśli Państwo nie znaleźli w podanej ofercie poszukiwanej usługi, a mieści się ona w zakresie działalności Zakładu, to zapraszamy
do bezpośredniego kontaktu.