Zakład Obróbki Cieplnej

Zakład Obróbki Cieplnej prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, ekspertyzy i opracowania w zakresie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, a także projektuje i wytwarza urządzenia oraz aparaturę niezbędną do prowadzenia tego typu obróbki oraz urządzenia i sondy służące do badań nieniszczących metodą prądów wirowych.

Od kilku lat Zakład zajmuje się komputerowym sterowaniem procesami obróbki cieplno-chemicznej. Obecnie prace wdrożeniowe
i badawczo-rozwojowe ukierunkowane są na rozwój technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stopów żelaza i metali kolorowych. Prowadzone są również działania związane z zastosowaniem metody prądów wirowych oraz opracowywaniem urządzeń i sond, a także automatycznych stanowisk badawczych.

W ramach Zakładu działalność prowadzą:

  • Pracownia Konstrukcji Urządzeń i Systemów Sterowania do Obróbki Cieplnej
  • Pracownia Technologii i Urządzeń do Obróbek Cieplno-Chemicznych Jarzeniowych
  • Centrum Obróbki Cieplnej (hartownia badawczo-usługowa)