Zakład Obróbki Cieplnej

Zakład Obróbki Cieplnej prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, ekspertyzy i opracowania w zakresie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, a także projektuje i wytwarza urządzenia oraz aparaturę niezbędną do prowadzenia tego typu obróbki oraz urządzenia i sondy służące do badań nieniszczących metodą prądów wirowych.

Od kilku lat, działający pod skrzydłami Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie Zakład Obróbki Cieplnej zajmuje się komputerowym sterowaniem procesami obróbki cieplno-chemicznej. Obecnie prace wdrożeniowe

i badawczo-rozwojowe w Instytucji Mechaniki Precyzyjnej ukierunkowane są na rozwój technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stopów żelaza i metali kolorowych. Prowadzone są również działania związane z zastosowaniem metody prądów wirowych oraz opracowywaniem urządzeń i sond, a także automatycznych stanowisk badawczych.

W ramach Zakład Obróbki Cieplnej IMP działalność prowadzą:

  • Pracownia Konstrukcji Urządzeń i Systemów Sterowania do Obróbki Cieplnej
  • Pracownia Technologii i Urządzeń do Obróbek Cieplno-Chemicznych Jarzeniowych
  • Centrum Obróbki Cieplnej (Hartownia Badawczo-usługowa)